POZVÁNKA

09.12.2011 10:14

na členskou schůzi 1.FC Spořice,která se koná dne: 16.12.2011 (v pátek) v 19.00hod. - restaurace 1.FC Spořice

program :

   1. Zahájení

   2. Volba mandátové a návrhové komise

   3. Zpráva a činnost 1.FC Spořice

   4. Doplnění výboru - volba předsedy

   5. Diskuze

   6. Usnesení

   7. Závěr

                                  předseda 1.FC Spořice -  Josef Ješetický