Fotbalová školička

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA
oddílu 1.FC Spořice
Pro děti ve věku 4-6(7) let

Co to vlastně fotbalová školička je a co obnáší ?????

Jedná se o jeden z nejnovějších trendů v práci
s mládeží, kdy jde o jakousi předpřípravku přípravek,
kdy se děti ve věku 4-6(7) let zábavnou a převážně
všeobecnou formou se seznamují se základy fotbalu.
Tato forma není předběžnou specializací, měla by klást důraz
na všeobecný pohybový rozvoj dětí tohoto věku. Uvedená
věková kategorie je velice specifická a proto vyžaduje
zvláštní péči, pedagogický přístup a pestrou škálu činností
v jednotlivých hodinách vedenou pod dozorem
kvalifikovaných osob (trenérů, pedagogů).

"O to vše se budeme My - členové 1.FC SPOŘICE
snažit, aby jakožto Vy i Vaše děti, Náš oddíl
navštěvovali s radostí a byly zde spokojeni."


David Ritschel
trenér licence "B"

Kontakt: David Ritschel - tel.  602 496 668